Vstupné

Malý okruh: 16 miestností kaštieľa s lektorom (60 min.) 

Dospelý 4€

Študent/dôchodca /ŽŤP/ 2€

Veľký okruh: 16 miestností kaštieľa + Grotta s vyhliadkovou vežou s lektorom (90 min.)
 
Dospelý 4,50€

Študent/dôchodca/ŽŤP/ 2€

Grotta s vyhliadkovou vežou (samostatne)

Jednotné: 0,50€

Výstavy:

Dospelý 2€

Študent/dôchodca/ŽŤP 1€ 

Skupinové zľavy

Rodinné vstupné (2+2) malý okruh 10€

Rodinné vstupné (2+2) veľký okruh 11€

Malý okruh dospelý - zľava 3,60 €

Malý okruh študent/dôchodca/ŽŤP/ - zľava  1,80€

Veľký okruh dospelý - zľava 4€

Veľký okruh študent/dôchodca/ŽŤP – zľava 1,80€