Fotografovanie

súvislosti so svadbou Dubnické múzeum poskytuje individuálnu prehliadku s fotografovaním (svadby) v interiéri kaštieľa a na Grotte s vyhliadkovou vežou.
 
Cenový výmer: 
Fotografovanie v interiéri kaštieľa (1 hodina): 30 €
Fotografovanie na Grotte s vyhliadkovou vežou: 15 €

- ponúkame Vám špeciálnu prehliadku spojenú so svadobným fotografovaním (Veľká sieň Štefana II., expozícia Sinaiovcov, červený salón, zelený salón..)