Prebudená archeológia

 

Dubnické múzeum od svojho vzniku sa postupne snaží rozvíjať svoje expozície. Medzi prvými bola expozícia archeológie, ktorá obsahom dokumentuje počiatky osídlenia priestoru Dubnice nad Váhom a okolia. V roku 2021 bola modernizovaná a okrem zviditeľnenia vybraných zbierkových predmetov bolo sekundárnou snahou ozrejmiť rôzne obdobia osídľovania od paleolitu do obdobia zániku posledných stavieb, ktoré boli súčasťou kaštieľa a ich existenciu potvrdzuje archeologický výskum. Primárnou projektovou aktivitou bolo vytvorenie digitálnych animácií. Vzácny nález mamutieho kla, ktorý bol v roku 1957 objavený na stavbe vo vtedajších Vorošilových závodoch v mieste „Pod kalváriou“, je oživený animáciou projektovanou na stene. Pomocou holografickej techniky je skompletizovaný aj nález, ktorý je z črepín spojený do jedného celku a dochádza k vytvoreniu kompletnej hlinenej nádoby. V stálej expozícii bola venovaná miestnosť aj dubnickej oranžérii, ktorej históriu, vznik aj zánik dokumentuje zaujímavá animácia. Projekt novej stálej expozície bol finančne podporený z Fondu na podporu umenia.