Pracovná ponuka

Dubnické múzeum, m.r.o. , Dubnica nad Váhom,

príjme do zamestnania na pozíciu:

"odborný referent múzea – sprievodca"

(Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovanie, odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov)

Typ pracovného pomeru: zastupovanie počas RD Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

• úplné stredoškolské odborné vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

• občianska a morálna bezúhonnosť

• znalosť práce s výpočtovou technikou

• znalosť jedného cudzieho jazyka výhodou

• prax v múzeu výhodou

• muzeálna pedagogika výhodou

• komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:

• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe

• motivačný list

• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania

• písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o osobných

údajoch v platnom znení

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:

• v zmysle zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do 30.10.2022 na adresu:

Dubnické múzeum, m.r.o. Námestie sv. Jakuba 623/5 018 41 Dubnica nad Váhom

alebo e-mailom: muzeum@dubnica.eu

Na pracovný pohovor budú prizvaní uchádzači spĺňajúci podmienky. Zamestnávateľ rozhodne

o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov. Predpokladaný termín nástupu je 1. 11. 2022.