Pracovná ponuka

Dubnické múzeum, m.r.o. , Dubnica nad Váhom,

príjme do zamestnania na dohodu o pracovnej činnosti/brigádnickej práci študentov:

lektor – sprievodca

(odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov,

sprevádzanie v priestoroch Dubnického kaštieľa a Grotty s vyhliadkovou vežou, predaj vstupeniek a suvenírov)

Typ pracovného pomeru: dohoda (práca na základe dohodnutého rozpisu služieb - spravidla cez víkend)

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 úplné stredoškolské odborné vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
/ študent SŠ alebo VŠ
 občianska a morálna bezúhonnosť
 znalosť práce s výpočtovou technikou
 znalosť jedného cudzieho jazyka výhodou
 prax v múzeu výhodou
 komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:
 štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 motivačný list
 písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o osobných
údajoch v platnom znení

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:
 v zmysle zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a
odpracovaných rokov.

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do 31.5.2023 na adresu:
Dubnické múzeum, m.r.o.
Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
alebo e-mailom: muzeum@dubnica.eu
Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti
jednotlivých uchádzačov.

Predpokladaný termín nástupu je 1. 6. 2023.