Pracovná ponuka 1

Dubnické múzeum, m.r.o. , Dubnica nad Váhom,

príjme do zamestnania na pozíciu:

"odborný referent múzea – sprievodca"

(Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovanie, odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov, predaj suvenírov a upomienkových predmetov)

Typ pracovného pomeru: zastupovanie počas RD Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • úplné stredoškolské odborné vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

 • občianska a morálna bezúhonnosť

 • znalosť práce s výpočtovou technikou

 • administratíva, štatistika

 • práca s pokladňou

 • znalosť jedného cudzieho jazyka výhodou

 • prax v múzeu výhodou

 • múzejná pedagogika výhodou

 • komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť

  Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:

 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe

 • motivačný list

 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania

 • písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o osobných

  údajoch v platnom znení
  Základná zložka mzdy
  /brutto/ a ďalšie odmeny:

v zmysle zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do 28.7.2023 na adresu:

Dubnické múzeum, m.r.o. Námestie sv. Jakuba 623/5 018 41 Dubnica nad Váhom

alebo e-mailom: muzeum@dubnica.eu

Na pracovný pohovor budú prizvaní uchádzači spĺňajúci podmienky. Zamestnávateľ rozhodne
o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov. Predpokladaný termín nástupu je 1. 8. 2023.

Pracovná ponuka

Dubnické múzeum, m.r.o. , Dubnica nad Váhom,

príjme do zamestnania na dohodu o pracovnej činnosti/brigádnickej práci študentov:

lektor – sprievodca

(odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov,

sprevádzanie v priestoroch Dubnického kaštieľa a Grotty s vyhliadkovou vežou, predaj vstupeniek a suvenírov)

Typ pracovného pomeru: dohoda (práca na základe dohodnutého rozpisu služieb - spravidla cez víkend)

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 úplné stredoškolské odborné vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
/ študent SŠ alebo VŠ
 občianska a morálna bezúhonnosť
 znalosť práce s výpočtovou technikou
 znalosť jedného cudzieho jazyka výhodou
 prax v múzeu výhodou
 komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na pohovore:
 štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 motivačný list
 písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o osobných
údajoch v platnom znení

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:
 v zmysle zákona 553/2003 Z.z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a
odpracovaných rokov.

Žiadosti s potrebnými dokladmi zasielajte do 31.5.2023 na adresu:
Dubnické múzeum, m.r.o.
Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
alebo e-mailom: muzeum@dubnica.eu
Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti
jednotlivých uchádzačov.

Predpokladaný termín nástupu je 1. 6. 2023.