Odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov múzea

Fond na podporu umenia podporil projekt Dubnického múzea pod názvom Odborné ošetrenie zbierkových predmetov Dubnického múzea sumou 2000 €.

Cieľom projektu bolo odborne ošetriť vybrané zbierkové predmety, ktoré tvoria významnú časť zbierkového fondu Dubnického múzea. Ide o predmety dokumentujúce technológiu výroby tkaných látok, nástroje na spracovanie ľanu, zariadenia dokumentujúce dnes už zaniknutú tradíciu chytania vtákov (čvíkoty) a ďalšie predmety dokumentujúce kultúrnu a sociálnu tradíciu v mešťanských a sedliackych obydliach Dubnice a blízkeho okolia. Zámerom je hlavne zachovať vo väčšine originálne a jedinečné predmety pre expozičné účely múzea. 

Vďaka podporenému projektu sa realizovala petrifikácia drevnej hmoty, ničenie zárodkov hmyzu mikrovlným žiarením, ošetrenie povrchu dreva pred drevokazným hmyzom, doplnenie chýbajúcej hmoty vo funkčných častiach, ošetrenie a konzervácia kovových častí, ošetrenie a konzervácia kožených prvkov, fotodokumentácia a spracovanie dokumentačnej správ