Kaštieľ nepočujúcim

Sprístupnenie kaštieľa nepočujúcim spočíva vo využívaní moderných technológií umožňujúcich vloženie videozáznamu obsahujúceho prerozprávaný sprievodný text do posunkovej reči. Virtuálny záznam si návštevníci môžu stiahnuť pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje čítanie QR kódov. 

Nahrávky pre nepočujúcich v znakovej reči.