Opatrenia a pokyny pre upravený režim prevádzky

Platné od 22. 5. 2020

 

Na základe doterajších opatrení a nariadení Ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s prevenciou a minimalizovaním koronavírusu, pristupujeme k nasledovným opatreniam:

1. Prosíme návštevníkov, aby zvážili svoj zdravotný stav a neohrozovali svojou prítomnosťou ostatných návštevníkov, ako aj zamestnancov múzea. V prípade podozrenia zlého zdravotného stavu návštevníka, sprievodca prehliadku múzea odmietne.

 2. Vstup do múzea je možný iba s použitým prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, respirátor, iná vhodná ochrana).

 3. Návštevníkom bude pri vstupe do múzea zmeraná telesná teplota.

 4. Návštevníci sú povinní dezinfikovať svoje ruky pri vstupe do múzea dezinfekčným prostriedkom umiestneným v Mestskom informačnom centre a riadiť sa odporúčaniami na zníženie rizika šírenia infekcie!

 5. Na prehliadku je možné vziať maximálne 2 návštevníkov (s výnimkou rodín s deťmi), pričom platí dodržiavanie odstupu minimálne 2 m.  Z dôvodu ochrany zdravia a predchádzaniu šírenia koronavírusu aktuálne neposkytujeme skupinové prehliadky Dubnického múzea!

 6. Zákaz dotýkať sa vitrín a zbierkových predmetov.