Veľryba a tunely

Protiletecký úkryt LSRdB - Bunker Veľryba

Známy „bunker“ z čias 2. svetovej vojny stojí na svahu kopca Holá hora. Bol vybudovaný na strategickom mieste s výhľadom na celý areál Škodových závodov, na oblasť súčasnej Novej Dubnice a na časť Považia. 

„Bunker Veľryba” - ako sa tomuto miestu hovorí v miestnom žargóne, je terminologicky správne protiletecký úkryt typu LSRdB, z nemčiny Luftschutz-rundbau. Druhé slovíčko “rundbau” znamená rotunda. Po pohľade z vtáčej perspekívy skutočne pripomína tvar morského savca. Vnútro objektu je členené priečkami. 

Legendy hovoria, že úkryt má mnoho podlaží, v skutočnosti má však len dve. V prvom podlaží je v predsieni (v „chvoste“ Veľryby) vstup, dnes už bez železných dvierok a dve miestnosti, ktoré sú tvorené priečkou rozdeľujúcou kruhový priestor na dve časti. V druhej miestnosti je v podlahe štvorcový otvor s rebríkom, ktorý tvorí vstup do podzemného podlažia. Pôdorys tohto podzemného podlažia je podobný pôdorysu prvého, je však trochu zložitejší. Je delený priečkami na niekoľko miestností a úzku štvrťkruhovú ochodzovú chodbičku. Z jednej z miestností vedie núdzový výlez, ktorý ústi vedľa úkrytu štvorcovým núdzovým výlezom s rebríkom. Okrem tohto úniku nemá úkryt ďalšie vyústenie.

Na plášti Veľryby je možné vidieť niekoľko štvoruholníkových vetracích otvorov. Úkryt ale nedisponuje strieľňami, čo znamená, že nemal bojové využitie. Jeho funkcia bola pravdepodobne pozorovacia a ochranná.

Úkryt patrí medzi fortifikačné objekty vzniknuté v rokoch 1940-1945 v rámci Civilnej protileteckej ochrany (Luftschutz). Tie sa začali stavať aj na našom území, ešte vtedajšej prvej Slovenskej republiky, kde vtedy silno prevládal politický nátlak nacistického Nemecka. Aj to je dôsledok, že koncepcia budovania ochranných stavieb bola kopírovaná z nemeckých projektov, čo je aj prípad vystavby „Veľryby”, po typovom vzore protileteckého úkrytu LSRdB. Koncepcia výstavby sa v tom čase delila na úkryty LS (civilná protiletecká obrana, Luftschutz) a úkryty WLS (závodná protiletecká obrana, Werkluftschutz). Po vojne veľké množstvo protileteckých úkrytov bolo likvidovaných kvôli reštartu výstavby novej krajiny. 

Úkryt vznikol pre potreby CPO závodu Herman Gӧring Waffenwerke, c.o., čo bol vtedajší názov závodu ZŤS Dubnica nad Váhom. Pre hromadné ukrytie zamestnancov bol budovaný neďaleký štôlňový úkryt typu LSS, ktorý avšak nebol nikdy dokončený. 

Dnešný stav úkrytu je pomerne dobrý, pretože počas bombardovania areálu Američanmi 7. júla 1944 nebol nijako poškodený.

Stavebne aj účelovo identifický protiletecký úkryt CPO, nazývaný aj „Veľryba II” sa nachádza nad areálom „Údolia”, teda ZVS Dubnica nad Váhom v úpätí kopca, opäť pôvodne na mieste so strategickým výhľadom. 

Ak by sme hľadali ďalšie identické objekty, našli by sme napríklad aj protiletecký úkryt LSRdB vzniknutých v rámci CPO pri miestnych strojárňach v Prakovciach. 

Podobné fortifikačné objekty sa nachádzajú napríklad i v Ilave alebo v Novej Dubnici (Dubovec), ale od dubnických Veľrýb sú odlišné. V Ilave sa nachádza úkryt typu ÚŽ-6a, je celý pod zemou a vedie do neho jeden prístupný vchod so schodmi. Vybudovaný bol pre účely ženijných jednotiek THRS - Teritoriálnej radiačnej hlásnej siete. Novodubnický „bunker“ je v skutočnosti pozorovateľňou pre potreby štábu civilnej obrany objektu (ŠTOB) ZŤS Dubnica nad Váhom, má 5 priezorov a vchod je zabezpečený plynotesnými dverami sovietskej výroby. 

 

 

 

Protiletecký úkryt LSS - Dubnické tunely

Ide o Protiletecký štôlňový úkryt / Luftschutz-stollen (LSS), razený v roku 1945, no avšak nikdy nedokončený.

V svahu kopca Holej hory je možné všimnúť si vchody do tunelov. V minulosti ich bolo viac, no v súčasnosti sú skoro všetky zasypané. Tunely sú na niektorých miestach vybetónované, niekde boli kopané priamo do skaly, ich stropy sa však na niektorých miestach postupne zrútili. Chodby sa stretávali v jednej väčšej hlavnej miestnosti, ktorá bola upravená betónovou výstužou. Vstupy do tunelov sú dnes uzatvorené mrežami kvôli ochrane netopierov.

Úkryt bol budovaný na ochranu pracovníkov závodu Herman Gӧring Waffenwerke, c.o., čo bol vtedajší názov závodu ZŤS Dubnica nad Váhom v prípade krízovej situácie. Chodbami dokonca viedla i úzkokoľajka, ktorá mohla byť využívaná pri ich budovaní alebo na prepravu rôzneho materiálu pri možnej evakuácii závodov.

 

 

Autor textu: ochranne-stavby.sk
Fotografie
: UrbeX DCA


Použité zdroje

https://ochranne-stavby.sk/lsrdb-zts-dubnica-nad-vahom-svk/ 

https://ochranne-stavby.sk/lss-zts-dubnica-nad-vahom-svk/ 

 

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.